Først må eg nevne dagen 9. april 1940
Historien er skrevet av Ingvald Finnesand (1995)

Stacks Image 3