Generalmajor Jørgensen

15. april 1959 hadde Sola flyplass fått besøk av 55th Tactical Fighter Squadron, en amerikansk jagerbomberskvadron som under den kalde krigen lå ved RAF Station Wethersfield i England. Skvadronen var oppsatt med F-100F Super Sabre og skulle delta i en større NATO-øvelse i distriktet.
 
I den forbindelse var sjefen for Luftkommando Østlandet, Generalmajor Håkon Magnus Jørgensen, sammen med flere andre offiserer fra luftforsvaret kommet på besøk til Sola. Jørgensen som selv var en ivrig flyentusiast lot seg ikke be to ganger da muligheten for en demonstrasjonstur bød seg. Super Sabre var et toseters fly og Jørgensen tok dermed plass bak den amerikanske kapteinen Kenneth Gieser i flyet hans med kjennetegn 56-3872. Gieser var ikke bare en erfaren flyger og dekorert veteran fra Koreakrigen, men hadde også klokket nærmere 3000 tusen timer som instruktør.
 
Været var fint og flyet var tanket opp for en to timers tur som skulle gå fra nordover mot Bergen og tilbake. Klokken 11:36 tok flyet av fra Sola og satte kursen nordover langs kysten av Randaberg mot Rennesøy. Like etter at flyet hadde passert Tungenes hørte fyrmesteren på Tungenes to skarpe smell og ble oppmerksom på en fallskjerm som dalte ned mellom Bru og Fjøløy. Politiet ble varslet om en mulig flyulykke og flere fly ble sendt ut for å lete da man ikke oppnådde kontakt med Gieser på radio.
 
På samme tid var Arne Meling fra Kvitsøy var ute for å sikre seg dagens rekefangst like ved Fjøløy. Han hørte et veldig brak og så et plask noen hundre meter fra båten. Han halte inn trålen da han trodde det var skyting fra Fjøløy fort, men ble snart oppmerksom på en fallskjerm som dalte ned i sjøen. Sammen med en annen tråler fra Roaldsøy fant man snart piloten livløs i sjøen. Han satt fortsatt fastspent i sete sitt og hadde åpenbart ligget under vann i flere minutter allerede. Fiskerne fikk den livløse piloten opp i en lettbåt hvor det ble utført iherdige gjenopplivningsforsøk.
 
Et helikopter fra Sola var nå ankommet krasjstedet og det ble signalisert at trålerne skulle gå mot Fjøløy Fort, hvor han ble båret om bord i helikopteret og flydd til Stavanger sykehus. Ifølge Luftforsvarets pressemelding døde Kenneth Gieser underveis til sykehuset. En større leteaksjon ble satt i gang, men i dagene som fulgte ble Generalmajor Jørgensen ikke funnet.
 
I dagene etter havariet kunne flere på Mosterøy fortelle at de hadde hørt flydeler som fòr gjennom lufta og blant annet ble det funnet deler på land helt inne på Finnestad på Mosterøy.
Den amerikanske undersøkelseskommisjonen som ble nedsatt i forbindelse med havariet uttalte i sin rapport at den primære årsaken til havariet ikke kunne fastslås. Kommisjonen kom likevel fram til på grunnlag av det tilgjengelige materiale og mangel på nødanrop at flyet måtte ha kommet brått ut av kontroll, enten på grunn av en total svikt i styresystemet eller tap av en utvendig drivstofftank som kunne påført skader på skrog og vinger. Til tross for flere ukers leting ble Generalmajor Jørgensens levninger aldri funnet.

 
Kildehenvisning:
Erik Ettrup

Stacks Image 3

Kildehenvisning: Aftenbladet 16 april 1959