Granatfrykt på Sola etter bomskuddene
 

 
Granateksplosjonene på Randaberg onsdag skaper engstelse oss flypersonalet på Sola. Bomskuddene fulgte en bane der de kunne ha kommet på kollisjonskurs med fly under innflyging til Stavanger Lufthavn. Fjøløy fort ligger ikke langt unna flystripa på Sola, og vi ønsker ikke livsfarlige raketter inn mellom flyene våre, sier flygeleder Leif Olsen til Aftenbladet. Olsen er ikke i tvil om at flypersonalet kommer til reagere på onsdagens hendelse. Dette er en sak vi må ta opp på høyere hold, sier han. Vi vil vurdere å ta saken opp med distriktssjefen for lufttrafikktjenesten, Richard Danielsen. Det bør bli vurdert om ikke sikkerhetssonene rundt flyplassen bør bli enda større, sier Leif Olsen. Hver gang Forsvaret skal ha øvelse på Fjøløy, må det settes i verk ulike tiltak fra flypersonalets side. Under øvelse som denne må all flytrafikk over Sola omdirigeres sier Olsen. Før øvelsen tar til, sendes det ut beskjed til alle som vil bli berørt om de forandringer som må gjøres i forhold til de daglige rutiner. Flyene må fly i bestemte ruter godt utenfor de farlige områdene. Forsvaret har slike øvelser på Fjøløy fort et par ganger i året. Flypersonalet på Sola liker det like lite hver gang. Vi er ikke noe begeistret for disse øvelsene. De kompliserer arbeidet for oss, sier flygeleder Leif Olsen.
 
 
Kildehenvisning:
Stavanger Aftenblad

Stacks Image 5