Skal Rogaland forsvares?

 
 
De sjømilitære sjefene for Sør og Vestlandet har protestert mot Forsvarets prioritering av midlene bestemt for Sjøforsvaret. Planen er å legge ned kystfortene og inndra nødvendige midler til baser, drift og vedlikehold. Kommandostrukturen endres også slik at sjøforsvarsdistriktene Rogaland, Sør og Øst slås sammen til ett Sjøforsvarsdistrikt Sør plassert i Horten, med ansvar for planlegging og operativ ledelse av sjøforsvarsstyrkene i Rogaland og på Sørlandet. Dette sees på av mange i Forsvaret som vanskelig i fred og en umulighet i krig. Formålet med endringene er å frigjøre midler til anskaffelse av seks store, havgående fregatter på 4000 tonn, som eventuelt skal trygge våre sjøveis forbindelser i krig. Fregattene vil neppe ha noen avskrekkende virkning på en angriper. 9. April 1940 var våre panserskip og jagere senket eller satt ut av spill etter noen timer. På grunn av sine protester mot nedskjæringene, ble sjefen for sjøforsvaret på Vestlandet, admiral Knut Aam bedt om å søke avskjed. Han nektet. Kommandør Egeland daværende sjef for sjøforsvaret i Rogaland tok avskjed etter man la ned Fjøløy fort i fjor. Flaggkommandør Thor Endresen fra Stavanger, sjef for sjøforsvaret i Kristiansand sjøforsvarsdistrikt, skrev sin avskjedssøknad etter en høring i Kristiansand holdt av Forsvarsdepartementet, hvor det ble klart at sjøforsvaret ønsket å legge ned i Kristiansand og flytte administrasjonen og kommando til Horten.
Forsvares begrunnelse var ledige kontorplasser i Horten! Stavanger sies å være uaktuelt som sete for det nye sjøforsvarsdistrikt Sør, med den begrunnelse at byen er i den ene enden av et nytt sjøforsvarsdistrikt Sør og for nær Bergen.
Selv om nærheten til Bergen har vært et drawback for Stavanger i mange sammenhenger, må vel dette være vikarierende argumenter. Man burde kunne forvente en mer objektiv holdning fra Forsvarets ledelse! Stavanger er senteret for oljevirksomheten i Nordsjøen. Her har oljeselskapene sine hovedkvarter for offshore, og her er våre ansvarlige myndigheter for oljevirksomheten.
Politimyndighet for Nordsjøen, redningssentralen for Sør Norge og redningsskvadronen. Et Sjøforsvarsdistrikt Sør i Stavanger kan gis en koordinerende rolle for sjøforsvaret i Nordsjøsammenheng. Nærheten til Natokommandoen, som vil ha det øverste ansvaret i tilfelle krise eller krig, taler også sterkt for Stavanger som sete for sjøforsvarskommandoen. Vi i Rogaland må i det minste kunne forlange at Sjøforsvarsdistrikt Rogaland blir opprettholdt for å sikre en forsvarlig, lokal ledelse. Alternativet er at Sjøforsvarsdistrikt Sør blir lagt til Stavanger i Ryfylke – NATOs viktigste havneområde i Norge. Men et forsvar av Rogaland blir lite troverdig uten en reaktivering av Fjøløy fort. Alternativet, som er stridsbåter med raketter, blir i følge informerte kilder først klar i 2006-2008. Det er å håpe at våre stortingsrepresentanter og lokale politikere vil ”trå til” for å sikre et forsvar av Rogaland.
 
 
 
 

Kildehenvisning:
Stavanger Aftenblad
11/05 - 1998