Når folk reiste til byn
Historien er skrevet av Ingvald Finnesand (1995)

Stacks Image 5