Dagboka til Kristian Edland fra krigsutbruddet i 1940 og heimreisa, som tok fleire veker.

 
Her er en historie fortalt av Kristian Edland som var på stortinget da krigen kom til Norge 9. april 1940. Historien handler om reisen hjem fra Oslo til Mosterøy, en reise som ble lang og slitsom. Kristian er født i 1874 på skrivergarden på Voll der han vokste opp og senere overtok gården. Han var stortingsmann for venstre i to perioder fra 1933 - 1937 og fra 1937 - 1945. Før det var han ordfører i Mosterøy fra 1925 - 1931. Han var også maler og en aktiv forkynner. Kristian Edland døde i 1958.

Stacks Image 12
Stacks Image 14
Stacks Image 16
Stacks Image 18
Stacks Image 20
Stacks Image 22

Kristian Edland og K.K. Kleppe representerte Venste og I.K. Hognestad fra Arbeiderpartiet, dei vart reisekameratar. Fekk fylje med ein Falstad som skulle til Telemark og vera fylkesmann.