Nordep Rennesøy


Nordep Rennesøy materielldepot


Anlegget ble bygget tidlig på 60 tallet for NATO-infrastrukturmidler, opprinnelig med 10000 kvadratmeter lagringsplass for materiell tilhørende den tyske marinen. Av innholdet kan nevnes et komplett feltsykehus med 1000 senger. Etter nedleggelsen av Åmøy depot ble anlegget betydelig utvidet som minelager for den norske marinen. De nye hallene stod klar i 1994 med lagringsplass på over 20000 kvadrat, anlegget kostet 150 millioner kroner å bygge. Allerede i 1995 ble NATO materielle hentet ut, NATO delen av lageret ble nedlagt i 1997. Den nasjonale delen som ble brukt av Rogaland sjøforsvarsdistrikt hadde lagervirkosmhet her frem til 1. Januar 2009.
Anlegget ble solgt til Rennesøy Kommune høsten 2009 for 26 milioner kroner.

Verdens grønneste datasenter.
Green Mountain datasenter ligger strategisk plassert i en fjordarm og har hele året tilgang til vann på 8°C fra 100 meters dyp. Kjølebehovet til datahallene dekkes ved frikjøling fra sjøvann, hvilket er selve nøkkelen til et anlegg med lavt energibehov og høy miljøprofil

Transporttunnelene inn er dimensjonert for å kunne kjøre inn med vogntog. De er også laget for å lure missiler, og er designet i ring. Anlegget skal kunne tåle sprengning av en middels stor atombombe på kaia utenfor.

 • Foto: Bygdebladet

  Foto: Bygdebladet

 • Foto: Bygdebladet

  Foto: Bygdebladet

 • Foto: Bygdebladet

  Foto: Bygdebladet

 • Foto: Bygdebladet

  Foto: Bygdebladet

 • Foto: Bygdebladet

  Foto: Bygdebladet

 • Foto: Bygdebladet

  Foto: Bygdebladet