Mastrafjord Minestasjon

Mastrafjord minestajonI januar 1963 overtok sjøforsvaret de to nybygde minekontrollstasjonene Brimse og Mastrafjord. Dette var såkalte kontrollerbare minefelt, hvor minene lå på sjøbunnen og skulle avfyres manuelt fra en kontrollstasjon med utsikt over de nevnte steder. På Klosterøy lå «Anlegg Fjellro» med utsikt over Mastrafjorden. Inngangen til anlegget ble sprengt inn ved foten av Ramnafjellet, og en sjakt ble laget opp til toppen hvor kontrollrommet lå. I etasjene under lå mannskapsforlegning, kjøkken og diverse tekniske rom med blant annet generator, vannrenseanlegg bak tykke panserdører med overtrykksventilasjon som gjorde hele anlegget ABC-sikkert. På utsiden ble det satt opp en 76 mm kanon som bestrykningsskyts for minefeltet, samt en 20 mm Oerlikon for bekjempelse av luftmål.

 

Stacks Image 33

Mastrafjorden minestasjon var underlagt Fjøløy fort og var dermed et mobiliseringsanlegg som aldri var permanent bemannet og ble kun brukt i øvelsessammenheng.
Minestasjonen gjennomgikk en del oppgraderinger oppigjennom årene, den største helt på slutten av 80 tallet da omtrent hele anlegget ble modifisert og utvidet.
Mastrafjord ble også planlagt oppgradert til det nye "IDA" systemet på 80/90-tallet, men endte etter mye frem og tilbake med å bli kuttet ut fra strukturen i en Stortingsproposisjon i 1998. I 1999 ble både Mastrafjord og Brimse minestasjon nedlagt, og minene ble tatt opp. Anlegg Fjellro på Klosterøy ble deretter avhendet og solgt til private.


Anlegget er i dag avlåst og ikke åpent for besøk, og da denne delen av Klosterøy er vernet kulturlandskap er all ferdsel i området forbudt.

Tekst: Erik Ettrup

Stacks Image 7
Stacks Image 9
Stacks Image 13
Stacks Image 15
Stacks Image 17

Vedlagt et par skisser av det planlagte anlegget (pga en potensiell konflikt mtp avstand til kulturminnet Utstein Kloster, var det aktuelt å etablere det nye anlegget på en ny lokasjon på andre siden av fjorden, men som sagt ble anlegget strøket før det kom så langt). Som en ser, ville det nye anlegget blitt betydelig større i omfang sammenlignet med den eksisterende stasjonen:

Tekst/skisser: Håvard Hovdet
Stacks Image 21
Stacks Image 27
Stacks Image 25