Foracs Galta

Foracs anlegget på Galta

Av de 19 medarbeiderne som er tilknyttet Foracs anlegget på Ulsnes i Stavanger og Galta, er bare fire militære. De øvrige ansatte er sivilister. På Rennesøy er seks mann i fast arbeid. Da anlegget var nytt i 1978, kostet stasjonene 30 millioner kroner. Alt det opprinnelige utstyret er senere skiftet og byttet med modernisert materiell. De siste forandringene ble gjort i fjor. I dag er stasjonen å regne som en elektronisk datamaskin av høyeste klasse. Anlegget kalles Foracs som egentlig er det fagtekniske navn på systemet. Oppgaven er å justere og kalibrere måleinstrumenter og foreta målinger av lokaliseringsinstrumenter som sonar,radar,kompass, navigasjonsmateriell og annet elektronisk utstyr. Via Foracs-anlegget kan instrumentene bli finjustert til betydelig mindre enn en meters nøyaktighet. - Det eneste av graderte opplysninger ved Foracs anlegget er resultatet av målingene. Den informasjonen ønsker de forskjellige lands mariner å holde for seg selv, sier kommandørkaptein Norberg.

To avdelinger

Stasjonen består av to avdelinger. Den ene ligger på området til Rogaland sjøforsvarsdistrikt på Ulsnes, mens den andre holder til på Galta. De to avdelingene har kontakt med hverandre via datalink. Nytt administrasjonsbygg med dataavdeling og testingeniøravdeling ble reist på Hundvågbasen i 1986. Alle fartøyer som skal kalibreres, får først sine instrumenter målt mens de ligger ved kai på Ulsnes. Undervannsbåter testes fra en bøye i fjorden utenfor sjøforsvarstasjonen. Deretter forflyttes skipene til prøvefeltet i Boknafjorden. I løpet av to-tre dager foregår en rekke svært presise målinger mellom for skjellige posisjoner i fjorden og den elektroniske avdelingen på Rennesøy To 1 Europa Foracs er et samarbeidprosjekt mellom sju land i Nato. Disse er Danmark, Tyskland, Storbritannia, Hellas Italia, Norge og USA. Utenom anlegget i Rogaland er det en stasjon i Hellas. Den ligger ved Souda bukta på Kreta. Skipsjusteringene foregår stort sett på skip tilhørende marinene i eierlandene. Anlegget på Ulsnes og Galta har utført arbeid for fartøyer i hangarskipklassen til motor torpedobåter. Også andre land har sendt skip til Stavanger og Boknafjorden. Både Nederland, Belgia og tildels Portugal står på kundelisten over regelmessige besøk. Vanligvis blir ca. 40 skip analysert og testet i året Stasjonen administreres mer. Dersom ferjene og marinefartøyene kommer for nær hverandre har Sjøforsvaret inngått avtale med Rogaland Trafikkselskap om at ferjene midlertidig skal følge en sørligere kurs mellom Bokn og Rennesøy

Erik Ettrup

Stacks Image 5
Foto: Harald Oanes